Dr n. med. Daniel Śliż

Założyciel oraz prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia

Kończył kierunek lekarski w Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet medyczny), gdzie po studiach obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat standardów stosowania statyn w Polsce. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych oraz w ostatnim etapie specjalizacji w zakresie zdrowia publicznego. Jest pierwszym w Polsce specjalista International Board of Lifestyle Medicine  w zakresie Medycyny Stylu Życia, od wielu lat jest nauczycielem akademickim oraz adiunktem w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także adiunktem w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w  Szkole Zdrowia Publicznego.

Ponadto zasiadał w zarządach Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia. Jest również Senatorem WUM obecnej kadencji.

Założyciel oraz prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Współpracował również z Ministerstwem Zdrowia RP, Departamentem Zdrowia Publicznego oraz WHO. Współredaktor książki „Medycyna Stylu Życia”, pierwszej tego typu publikacji w Polsce. Założyciel i opiekun pierwszego w Polsce SKN Medycyny Stylu Życia działającego na WUM. W ramach działalności edukacyjnej wielokrotnie prowadził  wykłady dla pacjentów, studentów medycyny, lekarzy oraz  farmaceutów.

Prelekcja: Styl życia – moda czy konieczność?
Godzina: 9:30
Miejsce: STREFA WIEDZY.

 

Wszyscy prelegenci