Dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska

Kierownik ds. Profilaktyki i Medycyny Pracy, związana z Medicover od 2003 r. Kierownik projektów z obszaru medycyny pracy i zarządzania zdrowiem populacji pracujących Medicover. Współautorka Raportu Zdrowia „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016”.

Lekarz ze specjalizacją w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny pracy, z wieloletnim doświadczeniem zarówno w dziedzinie opieki lekarskiej i orzecznictwa dla grup pracowników, jak i kompleksowych analiz stanu zdrowia podopiecznych.
Pracowała m.in. w Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, placówce orzeczniczej kolejowej medycyny pracy oraz przychodni TPSA.

Zapraszam na prelekcję:

Co w zdrowiu piszczy? Jaki jest stan zdrowia pracowników w Polsce? Prezentacja raportu Medicover “Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016”

Wszyscy prelegenci