Elżbieta Korzeniowska

Dr n. hum., socjolog zdrowia, kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im prof. J. Nofera

Bada społeczne nierówności w zdrowiu, procesy komunikowania o zdrowiu i determinanty związanych ze zdrowiem stylów życia. Zainteresowania aplikacyjne to konstruowanie, implementacja i ewaluacja strategii/programów zarządzania zdrowiem w zakładach pracy oraz kreowanie działań prozdrowotnych. Autorka ponad stu publikacji naukowych i ekspertyz, kierownik kilkunastu międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych. W 2009 r. otrzymała (wraz z zespołem KCPZMP) nagrodę Światowej Organizacji Zdrowia za wybitny wkład w rozwój badań dotyczących promocji zdrowia.

Wszyscy prelegenci