Krzysztof Puchalski

Dr n. hum., socjolog zdrowia, adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy im prof. J. Nofera

Bada świadomość i zachowania zdrowotne różnych grup społecznych, ich zróżnicowanie, przemiany i uwarunkowania, a także rozwój procesów promocji zdrowia w zakładach pracy. Autor ponad stu publikacji naukowych i ekspertyz, uczestnik kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych, konsultant projektów prozdrowotnych w przedsiębiorstwach. W 2009 r. otrzymał (wraz z zespołem KCPZMP) nagrodę Światowej Organizacji Zdrowia za wybitny wkład w rozwój badań dotyczących promocji zdrowia.

Wszyscy prelegenci