Lesław Skibiński

Prezes Zarządu SANEO S.A. (Meedy), Healthcare Professional Expert

Manager, negocjator i mediator, product manager i product owner. Twórca wielostronnych platform medycznych i telemedycznych, portalu pacjenta i systemów integrujących Meedy. Od 20 lat jest związany z rynkiem ubezpieczeń i opieki medycznej. Inwestor i współzałożyciel pierwszej w Polsce niezależnej organizacji TPA (third-party administrator), która od lat pod marką „Meedy” obsługuje towarzystwa ubezpieczeniowe, świadczeniodawców medycznych, firmy i instytucje w całej Polsce. Autor licznych publikacji, wystąpień, strategii biznesowych, produktów i systemów informatycznych.

Wszyscy prelegenci