mgr inż. Magdalena Siuba-Strzelińska

mgr inż. Magdalena Siuba-Strzelińska – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, realizuje projekt Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz prowadzi badania naukowe.

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Od prawie 12 lat pracuje w Instytucie Żywności i Żywienia (od lutego br. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie), gdzie aktualnie realizuje projekt Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz prowadzi badania naukowe. Zajmuje się działalnością edukacyjną i popularyzacją nauki, w tym jako wykładowca na wielu konferencjach naukowych i jako ekspert we współpracy z mediami. Dietetyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami dorosłymi jak i dziećmi. Współrealizator projektów i programów dotyczących zwalczania nadwagi i otyłości w Polsce (m.in. POL-HEALTH, Zachowaj równowagę). Organizator konferencji i wydarzeń promujących prawidłowe nawyki żywieniowe, chętnie angażuje się we wszelką działalność propagującą zdrowy styl życia, gdyż podchodzi do swojej pracy z pasją. Współautor artykułów i publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu dietorpofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej  (NCEŻ) zostało utworzone z potrzeby szerzenia wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków.

W ramach działalności NCEŻ prowadzony jest portal edukacyjny www.ncez.pl, który bazuje na rzetelnej naukowej wiedzy przedstawionej w przystępny dla każdego sposób. Każdy zainteresowany poprawą stanu swojego zdrowia i jakości życia, ma dostęp do szeregu artykułów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia, materiałów video, aplikacji czy infografik. Częścią NCEŻ jest bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna –  Centrum Dietetyczne Online www.poradnia.ncez.pl, którego celem jest pomoc wszystkim osobom, które potrzebują porady dietetyka i psychologa w codziennym życiu: zarówno osobom zdrowym, które chcą sprawdzić czy ich sposób żywienia jest właściwy jak i chorym, dla których dieta powinna być elementem skutecznego leczenia, szczególnie w przypadku jednocześnie występujących wielu schorzeń. Oferta skierowana jest także dla rodzin i ich dzieci.

NCEŻ zostało utworzone w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obecnie jego działania są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Wszyscy prelegenci