Nikolay Kirov

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego.

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Koźmiński Executive Business School – Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”.
W Koźmiński Executive Business School specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidulane potrzeby organizacji. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, oraz „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie” i Akademii Przywództwa i Budowania Relacji.

Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Zaprasza na prelekcję:

Zarządzanie własną energią – wyzwanie menedżerów w stresie. Czyli jak brak zarządzania hormonami wpływa na podejmowane przez menedżerów decyzje i budowane relacje.

Wszyscy prelegenci