Paweł P. Milicki, PhD

Senior Consultant w Déhora Consultancy Group

Jest psychologiem społecznym, mediatorem, konsultantem organizacyjnym. Od 10 lat pracując dla firmy Déhora pomaga organizacjom w optymalizacji planowania korporacyjnego czasu pracy.

Interesuje się m. in. etyką zawodową i działaniami antykorupcyjnymi, zarządzaniem zmianą i współpracą międzynarodową w ramach Unii Europejskiej.

Po kilkunastu latach pracy naukowej na uniwersytetach w Polsce i Holandii kontynuował karierę jako doradca holenderskiej policji i Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze międzynarodowej współpracy w zwalczaniu ciężkiej, zorganizowanej przestępczości.

Od wielu lat współpracuje jako wykładowca z European Institute of Public Administration w Maastricht i z École nationale d’administration w Strasburgu.

Był członkiem Rad Nadzorczych firm Job Net oraz PZU NFI Management oraz członkiem Zarządu Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Smart Venture S.A.

 

Prelekcja: Praca zmianowa. Świadome planowanie czasu pracy elementem budowy wizerunku pracodawcy.
Godzina: 13:40
Miejsce: STREFA WIEDZY

 

Wszyscy prelegenci