09:10 - 09:50

Jak pokonać trudności towarzyszące firmom w promocji zdrowia personelu?

PRELEKCJA EKSPERTÓW Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi.

95% średnich i dużych firm w Polsce oferuje swoim pracownikom benefity prozdrowotne idące dalej niż wymaga prawo, a 87% menadżerów narzeka na trudności towarzyszące takim działaniom. Sondaże prowadzone przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy od 1998 r. pokazują, że największym utrudnieniem jest niezmiennie niedostatek środków na promocję zdrowia w firmie, a także słabość wspierających ją rozwiązań systemowych. Inne bariery to m.in. postawy pracodawców wobec promocji zdrowia, małe zainteresowanie pracowników uczestnictwem w oferowanych działaniach czy niedostatek dobrych ofert od dostawców usług prozdrowotnych. Pogłębione badania pokazują szczegółowo, co kryje się za tymi ogólnie nazwanymi trudnościami. Część utrudnień ma obiektywny charakter, ale większość to tylko kwestia mentalności kadr zarządzających zdrowiem w firmach, a także słabe zrozumienie postaw pracowników wobec spraw zdrowia. Omówieniu wyników badań będą towarzyszyć praktyczne rekomendacje, jak firmy mogą poradzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi skutecznej promocji zdrowia personelu.

Informacja

  • 31 marca 2020
  • 09:10 - 09:50
  • STREFA WIEDZY

Prelegenci

Krzysztof Puchalski

Dr n. hum., socjolog zdrowia, adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy im prof. J. Nofera

Elżbieta Korzeniowska

Dr n. hum., socjolog zdrowia, kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im prof. J. Nofera