10:45 - 11:05

Prywatna (NIE)gwarantowana opieka medyczna – Czy czeka nas medyczna apokalipsa? Analiza oczekiwań pracowników, dostępnych rozwiązań oraz zagrożeń rynkowych.

Z jednej strony starzejący się lekarze, brak dostępności, rosnące ceny, ograniczone zakresy pakietów, spadające wskaźniki satysfakcji klienta. Z drugiej usługi telemedyczne, wideowizyty, badania przesiewowe, nowoczesne aplikacje i zdalne technologie. Autor przedstawi jak obecne modele prywatnej opieki medycznej przekładają się w praktyce na pracodawców i pracowników, wskazując prognozę wydarzeń w najbliższej i dalszej przyszłości, na podstawie konkretnych danych i determinantów rynkowych. Czy zmiana dotknie Twoją firmę?

Informacja

  • 31 marca 2020
  • 10:45 - 11:05
  • STREFA WIEDZY

Prelegenci