10:55 - 11:15

Wellbeing ostateczne starcie. Pracownik vs pracodawca.

Już w 2013 roku szeroko komentowany raport RAND wskazywał, że w Stanach Zjednoczonych programy wellness w organizacjach to rynek o wartości 6 bilionów dolarów. Od tego czasu zainteresowanie tego typu usługami stale rośnie również w Europie. Międzynarodowe badanie oczekiwań wobec programów zdrowotnych w miejscu pracy pn. “Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” wykazało, że 43% pracowników w przyszłości rozważy pracę jedynie w firmach, które priorytetowo traktują zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, a 66% pracowników deklaruje, że poprawa stanu zdrowia umożliwiłaby im wydajniejszą pracę.
Równolegle 73% pracodawców w Polsce (w porównaniu z 30% pracodawców w Wielkiej Brytanii) wskazuje, że główną barierą dla wdrażania programów promocji zdrowia w miejscu pracy są ich wysokie koszty.
Wśród uniwersalnych potrzeb pracowników znajduje się potrzeba nawiązywania relacji z innymi ludźmi, posiadania pewnego poczucia kontroli nad środowiskiem pracy oraz kompetencji, czyli poczucia własnej skuteczności, bycia przyczyną różnych zdarzeń i uczestniczenia w decyzjach, które ich dotyczą. Realizacji każdej z tych potrzeb sprzyja dobry stan zdrowia.

Czy w przypadku tego pojedynku potrzeb i oczekiwań wilk może pozostać syty a owca cała? Na to i inne pytania odpowiemy podczas prelekcji.

Informacja

  • 8 kwietnia 2019
  • 10:55 - 11:15
  • STREFA WIEDZY

Prelegenci