10:40 - 11:00

POUKŁADAJ SOBIE RAKA. Perspektywa Pracodawcy i Pracownika.

Diagnoza, szok, wyparcie, zaprzeczenie, gniew, żal, smutek, lęk,… i co dalej?

W obliczu sytuacji brzegowych, a tą niewątpliwie jest choroba nowotworowa my i nasze otoczenie doświadczamy wielu emocji, mierzymy się z własnymi przekonaniami i społecznym obrazem choroby, stereotypami i wizją przyszłości, którą podpowiada nam działający w oparciu o psychiczne schematy umysł. Narzucone lub wybrane życiowe role ulegają przedefiniowaniu i ponownej priorytetyzacji. Nie ma reguły, każdy wybiera mniej lub bardziej świadomie własne sposoby na radzenie sobie z chorobą.

Jedni działają skrajnie i impulsywnie, inni bardzo racjonalnie i planowo, jedni rezygnują z pracy, wycofują się, skupiają na sobie, rodzinie lub poddają się. Inni wpadają w wir pracy i zajęć, żeby choćby pozornie „zapomnieć o chorobie”, jeszcze inni stają z chorobą jak do walki na ringu…ilu ludzi tyle historii.

Są jednak metody, narzędzia i działania, które stanowić mogą oręż wsparcia zarówno dla chorego, jego bliskich, współpracowników jak i Pracodawcy, które pozwalają nie tylko „POUKŁADAĆ SOBIE RAKA”, ale również podjąć rozwiązania strategiczne, które złagodzą fale uderzeniową choroby nowotworowej w środowisku pracy. Pozwolą efektywniej wspierać i adekwatnie reagować.

Informacja

  • 9 kwietnia 2018
  • 10:40 - 11:00
  • Strefa wiedzy

Prelegenci

mgr Iwona Nawara

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii, terapeuta, superwizor i trener Terapii Simontonowskiej